Barijerni (do 7 slojeva)

  • Kategorija

    Filmovi za fleksibilnu ambalažu